MÙA CHIM KHÔNG LÀM TỔ

in Thơ

Có những chiều nắng vương nhè nhẹ
Như mật ong ngọt dịu hiên nhà
Chị ngồi lặng nghe chim vườn lảnh lót
Bát chè xanh thơm lại những ngày xa.

Này chim sẻ cắp cọng rơm vàng óng
Có nhớ không tháng bảy mưa nhiều
Mẹ ngồi đếm tiếng bưởi non lộp độp
Cha thở dài nghe tin bão đăm chiêu

Này con chim chào mào đỏ đít
Có nhớ không mẹt ớt của bà
Em bốc trộm lên nhai rồi khóc
Đến bây giờ vẫn cay mắt nhìn xa

Này con chim vành khuyên không hót
Nhảy làm chi trên ngọn bờ rào
Có người đã ra đi từ bấy
Còn ai mà nhận áo chồng tao.

Tiếng tu hú gọi nhau về ăn vải
Đã hết mùa, đi bói trái còn xanh
Chị chẳng đuổi như ngày chín đỏ
Gửi theo chim những hạt giống lành

Tiếng đập cánh xa xa ngoài bến
Bóng chao nghiêng đổ gãy chiều hôm
Con cò xanh đậu quanh hòn đá
Chờ nước cạn ăn cá ăn tôm

Chị đợi anh bao mùa chim làm tổ
Nước cứ lên, nước lại giật lùi
Mỗi chiều, chị ngồi, hiên vắng
Đếm tóc thề theo lược ngập ngừng rơi.

Bùi Chánh

Trả lời

Your email address will not be published.

*