Người đẹp ảnh Người Nhà Quê là cuộc thi định kì 2 năm 1 lần của nhóm Người Nhà Quê trên mạng xã hội Facebook.